ติดต่อเรา

496-502 อาคาร อัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 10 ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

TEL :

+6698-254-4667

E-MAIL :

info@newdimension.co.th

WEBSITE :

www.newdimension.co.th

หากต้องการติดต่อเราโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง