System Analyst

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท นิว ไดเมนชั่น จำกัด เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ไฟแรงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา ร่วมกันพัฒนาระบบ CRM ให้กับบริษัทในกลุ่มโทรคมนาคมระดับแนวหน้าของประเทศไทย

บริษัท นิว ไดเมนชั่น เป็นดิจิทัล เอเจนซี่ที่ให้บริการงานพัฒนาซอฟแวร์ต่างๆ ปัจจุบันให้ บริการกับกลุ่มลูกค้าชั้นแนวหน้าในหมวดธุรกิจอสังหาฯ การเงิน โทรคมนาคม และสินค้าอุปโภค บริโภค

รายละเอียดของงาน

 • รับ Requirements จาก User มาวิเคราะห์ วางแผน Business Flows และทำ Impact Assessment ก่อนนำเสนอ Solution
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับ System Analyst Programmer และ Tester เพื่อให้ทีมงานสามารถททำงานได้ตรงตามเป้าหมายและภายในกรอบเวลาที่กําหนด
 • การทำงานเป็น Scrum โดยแบ่งงานออกเป็น Sprint และมี Daily Stand Up meeting กับทางทีมเพื่อ update ความคืบหน้า
 • จัดทำ System Integration Test (SIT) และ Version Control ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีส่วนร่วมในการทดสอบระบบ (UAT) กับ User และทีมงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขึ้นระบบงานที่ทดสอบผ่านแล้ว
 • จัดทำเอกสารเพื่อแสดงรายละเอียดของระบบ และจัดทำ Timesheet เพื่อส่งให้ทาง Project Manager และ User พิจารณา
 • จัดเตรียมคู่มือและอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Project Manager

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • จบปริญญาตรีหรือโทในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 6 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เช่น Banking, Marketing, CRM และ ERP เป็นต้น
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรม ด้วยเทคโนโลยี JAVA , HTML, CSS
 • มีประสบการณ์ด้านระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ บุคลิกภาพที่ดีและคิดเชิงบวก ทำงานหนักได้ ทำงานล่วงเวลาได้ เมื่อมีงานเร่งด่วน
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีมีภาวะผู้นำมีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

ช่วงทดลองงาน

3 เดือน

สวัสดิการ

 • วันลาพักร้อน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี ตามความสามารถและผลงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ประกันสังคม
 • ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)

เวลาทำงาน

 • จันทร์ –  ศุกร์
 • 08:30 น. – 17:30 น.

สถานที่ทํางาน

อาคารพหลโยธิน เซนเตอร์

บริษัท นิว ไดเมนชั่น จำกัด เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ไฟแรงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา ร่วมกันพัฒนาระบบ CRM ให้กับบริษัทในกลุ่มโทรคมนาคมระดับแนวหน้าของประเทศไทย

บริษัท นิว ไดเมนชั่น เป็นดิจิทัล เอเจนซี่ที่ให้บริการงานพัฒนาซอฟแวร์ต่างๆ ปัจจุบันให้ บริการกับกลุ่มลูกค้าชั้นแนวหน้าในหมวดธุรกิจอสังหาฯ การเงิน โทรคมนาคม และสินค้าอุปโภค บริโภค

 • รับ Requirements จาก User มาวิเคราะห์ วางแผน Business Flows และทำ Impact Assessment ก่อนนำเสนอ Solution
 • ประสานงานและทำงานร่วมกับ System Analyst Programmer และ Tester เพื่อให้ทีมงานสามารถททำงานได้ตรงตามเป้าหมายและภายในกรอบเวลาที่กําหนด
 • การทำงานเป็น Scrum โดยแบ่งงานออกเป็น Sprint และมี Daily Stand Up meeting กับทางทีมเพื่อ update ความคืบหน้า
 • จัดทำ System Integration Test (SIT) และ Version Control ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีส่วนร่วมในการทดสอบระบบ (UAT) กับ User และทีมงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขึ้นระบบงานที่ทดสอบผ่านแล้ว
 • จัดทำเอกสารเพื่อแสดงรายละเอียดของระบบ และจัดทำ Timesheet เพื่อส่งให้ทาง Project Manager และ User พิจารณา
 • จัดเตรียมคู่มือและอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก Project Manager
 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • จบปริญญาตรีหรือโทในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 6 ปี ในการพัฒนาและออกแบบระบบองค์กรธุรกิจต่าง ๆ เช่น Banking, Marketing, CRM และ ERP เป็นต้น
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรม ด้วยเทคโนโลยี JAVA , HTML, CSS
 • มีประสบการณ์ด้านระบบฐานข้อมูล SQL Server และคำสั่ง SQL Statement
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ บุคลิกภาพที่ดีและคิดเชิงบวก ทำงานหนักได้ ทำงานล่วงเวลาได้ เมื่อมีงานเร่งด่วน
 • มีความสามารถในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีมีภาวะผู้นำมีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีม

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

3 เดือน

 • วันลาพักร้อน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี ตามความสามารถและผลงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ประกันสังคม
 • ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • จันทร์ –  ศุกร์
 • 08:30 น. – 17:30 น.

อาคารพหลโยธิน เซนเตอร์

To apply please fill the form below the line

  แนบประวัติส่วนตัว *

  กรุณาแนบเป็นไฟล์ PDF, DOC, DOCX เท่านั้น ( จำกัดสูงสุดที่ 5 MB)