Senior Programmer

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท นิว ไดเมนชั่น จํากัด เป็น Software House ที่ให้บริการด้านสารสนเทศที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน พัฒนาซอฟต์แวร์ ต่อยอด เสริมศักยภาพ และดูแลระบบต่างๆ ปัจจุบันเราให้บริการกับกลุ่มลูกค้า ชั้นแนวหน้าในหมวดธุรกิจอสังหาฯ การเงินโทรคมนาคม และสินค้าอุปโภค บริโภค เราเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา

รายละเอียดของงาน

 • พัฒนาระบบตามการออกแบบโดย System Analyst
 • อ่าน Source code เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขงาน โดยสามารถ Build, Pack Code, Deploy Web & Application ได้
 • ทํางานร่วมกับ System Analyst Programmer และ Tester เพื่อให้ทีมงานสามารถทํางานได้ตรงตามเป้าหมายและภายในกรอบเวลาที่กําหนด
 • เขียนระบบได้อย่างมีระเบียบ ตรงตามมาตรฐานและสามารถนำรหัสกลับมาใช้ใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดเตรียมคู่มือและอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน
 • ดูแล project และผลักดันให้งานเสร็จสิ้นได้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • จบปริญญาตรีหรือโทในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในการพัฒนาและออกแบบองค์กรณ์ธุรกิจต่างๆ เช่น Banking, Marketing, CRM และ ERP เป็นต้น
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรม ด้วยเทคโนโลยี JAVA, HTML, CSS, PHP, Python, Angular
 • มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล SQL Server ,MSSQL ,Oracle และคำสั่ง SQL Statement
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ บุคลิกภาพที่ดีและคิดเชิงบวก ทำงานหนักได้ ทำงานล่วงเวลาได้เมื่อมีงานด่วน

เงินเดือน

25,000 – 40,000

ช่วงทดลองงาน

3 เดือน

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • วันลาพักร้อน 10 วัน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี ตามความสามารถและผลงาน
 • ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน และผลประกอบการของบริษัท)
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปฏิทิน

เวลาทำงาน

 • จันทร์ –  ศุกร์
 • 09:00 น. – 18:00 น.

สถานที่ทำงาน

บริษัท นิว ไดเมนชั่น จำกัด

ติดต่อ

คุณมุก

บริษัท นิว ไดเมนชั่น จำกัด

โทรศัพท์ : 098-254-4667

หรือ ส่ง CV มาที่ Email : hr@newdimension.co.th

LINE ID : NewdimensionHR

บริษัท นิว ไดเมนชั่น จํากัด เป็น Software House ที่ให้บริการด้านสารสนเทศที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน พัฒนาซอฟต์แวร์ ต่อยอด เสริมศักยภาพ และดูแลระบบต่างๆ ปัจจุบันเราให้บริการกับกลุ่มลูกค้า ชั้นแนวหน้าในหมวดธุรกิจอสังหาฯ การเงินโทรคมนาคม และสินค้าอุปโภค บริโภค เราเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา

 • พัฒนาระบบตามการออกแบบโดย System Analyst
 • อ่าน Source code เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขงาน โดยสามารถ Build, Pack Code, Deploy Web & Application ได้
 • ทํางานร่วมกับ System Analyst Programmer และ Tester เพื่อให้ทีมงานสามารถทํางานได้ตรงตามเป้าหมายและภายในกรอบเวลาที่กําหนด
 • เขียนระบบได้อย่างมีระเบียบ ตรงตามมาตรฐานและสามารถนำรหัสกลับมาใช้ใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดเตรียมคู่มือและอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน
 • ดูแล project และผลักดันให้งานเสร็จสิ้นได้
 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • จบปริญญาตรีหรือโทในสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในการพัฒนาและออกแบบองค์กรณ์ธุรกิจต่างๆ เช่น Banking, Marketing, CRM และ ERP เป็นต้น
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรม ด้วยเทคโนโลยี JAVA, HTML, CSS, PHP, Python, Angular
 • มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล SQL Server ,MSSQL ,Oracle และคำสั่ง SQL Statement
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ บุคลิกภาพที่ดีและคิดเชิงบวก ทำงานหนักได้ ทำงานล่วงเวลาได้เมื่อมีงานด่วน

25,000 – 40,000

3 เดือน

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • วันลาพักร้อน 10 วัน
 • ปรับเงินเดือนประจำปี ตามความสามารถและผลงาน
 • ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน และผลประกอบการของบริษัท)
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปฏิทิน
 • จันทร์ –  ศุกร์
 • 09:00 น. – 18:00 น.

บริษัท นิว ไดเมนชั่น จำกัด

คุณมุก

บริษัท นิว ไดเมนชั่น จำกัด

โทรศัพท์ : 098-254-4667

หรือ ส่ง CV มาที่ Email : hr@newdimension.co.th

LINE ID : NewdimensionHR

To apply please fill the form below the line

  แนบประวัติส่วนตัว *

  กรุณาแนบเป็นไฟล์ PDF, DOC, DOCX เท่านั้น ( จำกัดสูงสุดที่ 5 MB)