Programmer

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท นิว ไดเมนชั่น จํากัด เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา ร่วมกันพัฒนาระบบให้กับบริษัทในกลุ่มโทรคมนาคมระดับแนวหน้าของประเทศไทย

บริษัท นิว ไดเมนชั่น เป็นดิจิทัลเอเจนซี่ที่ให้บริการงานพัฒนาซอฟแวร์ ต่างๆปัจจุบันให้บริการกับกลุ่มลูกค้า ชั้นแนวหน้าในหมวดธุรกิจอสังหาฯ การเงิน โทรคมนาคม และสินค้าอุปโภค บริโภค

รายละเอียดของงาน

 • พัฒนาระบบตามการออกแบบโดย System Analyst
 • อ่าน source code เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขงาน โดยสามารถ Build, Pack Code, Deploy Web & Application ได้
 • ทํางานร่วมกับ System Analyst Programmer และ Tester เพื่อให้ทีมงานสามารถทํางานได้ตรงตามเป้าหมายและภายในกรอบเวลาที่กําหนด
 • เขียนระบบได้อย่างมีระเบียบ ตรงตามมาตรฐานและสามารถนำรหัสกลับมาใช้ใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดเตรียมคู่มือและอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน
 • ดูแล project และผลักดันให้งานเสร็จสิ้นได้
 • Onsite ที่อาคารพหลโยธิน เซนเตอร์

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • จบปริญญาตรีหรือโทในสาขา วิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในการพัฒนาและออกแบบองค์กรณ์ธุรกิจต่างๆ เช่น Banking, Marketing , CRM และ ERP เป็นต้น
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรม ด้วยเทคโนโลยี JAVA , HTML, CSS
 • มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล SQL Server ,MSSQL และคำสั่ง SQL Statement
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ บุคลิกภาพที่ดีและคิดเชิงบวก ทำงานหนักได้ ทำงานล่วงเวลาได้เมื่อมีงานด่วน

เงินเดือน

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

ช่วงทดลองงาน

3 เดือน

สวัสดิการ

 • วันลาพักร้อน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี ตามความสามารถและผลงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ประกันสังคม
 • ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท )

เวลาทำงาน

 • จันทร์ –  ศุกร์
 • 08:30 น. – 17:30 น.

สถานที่ทํางาน

อาคารพหลโยธิน เซนเตอร์

บริษัท นิว ไดเมนชั่น จํากัด เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา ร่วมกันพัฒนาระบบให้กับบริษัทในกลุ่มโทรคมนาคมระดับแนวหน้าของประเทศไทย

บริษัท นิว ไดเมนชั่น เป็นดิจิทัลเอเจนซี่ที่ให้บริการงานพัฒนาซอฟแวร์ ต่างๆปัจจุบันให้บริการกับกลุ่มลูกค้า ชั้นแนวหน้าในหมวดธุรกิจอสังหาฯ การเงิน โทรคมนาคม และสินค้าอุปโภค บริโภค

 • พัฒนาระบบตามการออกแบบโดย System Analyst
 • อ่าน source code เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขงาน โดยสามารถ Build, Pack Code, Deploy Web & Application ได้
 • ทํางานร่วมกับ System Analyst Programmer และ Tester เพื่อให้ทีมงานสามารถทํางานได้ตรงตามเป้าหมายและภายในกรอบเวลาที่กําหนด
 • เขียนระบบได้อย่างมีระเบียบ ตรงตามมาตรฐานและสามารถนำรหัสกลับมาใช้ใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดเตรียมคู่มือและอบรมการใช้งานโปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน
 • ดูแล project และผลักดันให้งานเสร็จสิ้นได้
 • Onsite ที่อาคารพหลโยธิน เซนเตอร์
 • เพศชาย/ หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
 • จบปริญญาตรีหรือโทในสาขา วิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา Computer Science, Computer Engineering, IT, MIS, Business Computer หรือสาขาอื่นท่ีเก่ียวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในการพัฒนาและออกแบบองค์กรณ์ธุรกิจต่างๆ เช่น Banking, Marketing , CRM และ ERP เป็นต้น
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านพัฒนาโปรแกรม ด้วยเทคโนโลยี JAVA , HTML, CSS
 • มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูล SQL Server ,MSSQL และคำสั่ง SQL Statement
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ บุคลิกภาพที่ดีและคิดเชิงบวก ทำงานหนักได้ ทำงานล่วงเวลาได้เมื่อมีงานด่วน

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

3 เดือน

 • วันลาพักร้อน
 • โบนัสประจำปี (ตามผลงาน)
 • ปรับเงินเดือนประจำปี ตามความสามารถและผลงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ประกันสังคม
 • ท่องเที่ยวประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท )
 • จันทร์ –  ศุกร์
 • 08:30 น. – 17:30 น.

อาคารพหลโยธิน เซนเตอร์

To apply please fill the form below the line

  แนบประวัติส่วนตัว *

  กรุณาแนบเป็นไฟล์ PDF, DOC, DOCX เท่านั้น ( จำกัดสูงสุดที่ 5 MB)